English Liên hệ Sơ đồ

Trang chủ

Về Kiên Giang

Giới thiệu TCIKI

Xúc tiến

Thông tin cần biết

Doanh nghiệp

Bản tin

Tư vấn    Hỗ trợ 

Trang chủ  »  Về Kiên Giang  »  Chi tiết

Đơn vị hành chính

Kiên Giang có 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện (trong đó có 2 huyện đảo là huyện Phú Quốc và huyện Kiên Hải) chia làm 118 xã, 15 phường, 12 thị trấn. Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, số liệu dưới đây tính đến thời điểm 31/12/2012.

DIỆN TÍCH - DÂN SỐ VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

TT

Thành phố, thị xã, huyện

 Diện tích
(km2)

Dân số
(người)
 

Mật độ
(người/km2)

 Số xã,
phường,
thị trấn

Tổng số ấp, khu phố

 

Toàn Tỉnh

6.346,27 1.688.228 266 145

916

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

14

15

Thành phố Rạch Giá
Thị xã Hà Tiên
Huyện Kiên Lương
Huyện Hòn Đất
Huyện Tân Hiệp
Huyện Châu Thành
Huyện Giồng Riềng
Huyện Gò Quao
Huyện An Biên
Huyện An Minh
Huyện Vĩnh Thuận
Huyện Phú Quốc
Huyện Kiên Hải

Huyện U Minh Thượng

 Huyện Giang Thành

103,539

98,518

472,847

1.039,568

422,880

285,422

639,363

439,507

400,209

590,500

394,753

589,193

25,586

432,701

412,844

235.050

46.362

81.710

171.904

145.180

152.924

216.105

138.172

124.521

116.792

91.139

96.940

21.366

69.636

28.463

2.270

466

173

165

343

536

338

314

311

198

231

165

835

161

69

12

7

8

14

11

10

19

11

9

11

8

10

4

6

5

68

29

40

82

72

63

124

96

74

75

51

49

13

55

25


DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 

 

Thành phố Rạch Giá

1. Phường Vĩnh Thanh Vân
 2. Phường Vĩnh Thanh
 3. Phường Vĩnh Quang
 4. Phường Vĩnh Hiệp
 5. Phường Vĩnh Bảo
 6. Phường Vĩnh Lạc
 7. Phường An Hòa 
 8. Phường An Bình 
 9. Phường Rạch Sỏi
10. Phường Vĩnh Lợi
11. Phường Vĩnh Thông
12. Xã Phi Thông

 

Thị xã Hà Tiên

1. Phường Tô Châu
 2. Phường Đông Hồ
 3. Phường Bình San
 4. Phường Pháo Đài
 5. Xã Mỹ Đức
 6. Xã Tiên Hải
 7. Xã Thuận Yên

 

Huyện Kiên Lương

1. Thị trấn Kiên Lương
 2. Xã Kiên Bình
 3. Xã Hòa Điền
 4. Xã Dương Hòa
 5. Xã Bình An
 6. Xã Bình Trị
 7. Xã Sơn Hải
 8. Xã Hòn Nghệ

 

Huyện Hòn Đất

1. Thị trấn Hòn Đất
 2. Thị trấn Sóc S
ơ

 3. Xã Bình S
ơ
n
 4. Xã Bình Giang
 5. Xã Mỹ Thái
 6. Xã Nam Thái S
ơ
n
 7. Xã  Mỹ Hiệp S
ơ
n
 8. Xã S
ơ
n Kiên
 9. Xã Sơn Bình
10.Xã Mỹ Thuận
11. Xã Lình  Huỳnh

12. Xã Thổ Sơn

13. Xã Mỹ Lâm

14. Xã Mỹ Phước

 

Huyện Tân Hiệp

 1. Thị trấn Tân Hiệp

 2. Xã Tân Hội
 3. Xã Tân Thành
 4. Xã Tân Hiệp B
 5. Xã Thạnh Đông B
 6. Xã Thạnh Đông
 7. Xã Tân Hiệp A
 8. Xã Tân An 
 9. Xã Thạnh Đông A
10.Xã Thạnh Trị

Huyện Châu Thành

 1.Thị trấn Minh Lương
 2. Xã Mong Thọ A
 3. Xã Mong Thọ B
 4. Xã Mong Thọ
 5. Xã Giục Tượng
 6. Xã Vĩnh Hòa Hiệp
 7. Xã Vĩnh Hòa Phú
 8. Xã Minh Hòa

9. Xã Bình An

10. Xã Thạnh Lộc

 

Huyện Giồng Riềng

1. Thị trấn Giồng Riềng
 2. Xã Thạnh Hưng
 3. Xã Thạnh Phước
 4. Xã Thạnh Lộc
 5. Xã Thạnh Hòa
 6. Xã Thạnh Bình

7. Xã Bàn Thạch
 8. Xã Bàn Tân Định
 9. Xã Ngọc Thành
 10. Xã Ngọc Chúc
11 Xã Ngọc Thuận
12. Xã Hòa Hưng
13. Xã Hòa Lợi
14. Xã Hòa An
15. Xã Long Thạnh
16. Xã Vĩnh Thạnh
17. Xã Vĩnh Phú

18. Xã Hòa Thuận

19. Xã Ngọc Hòa

 

Huyện Gò Quao

1. Thị trấn Gò Quao
 2. Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc
 3. Xã Định Hòa
 4. Xã Thới Quản
 5. Xã Định An
 6. Xã Thủy Liễu
 7. Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam
 8. Xã Vĩnh Phước A
 9. Xã Vĩnh Phước B
10. Xã Vĩnh Tuy
11. Xã Vĩnh Thắng

 

Huyện An Biên

1.Thị trấn Thứ Ba
 2. Xã Tây Yên
 3. Xã Tây Yên A
 4. Xã Nam Yên
 5. Xã Hưng Yên
 6. Xã Nam Thái
 7. Xã Nam Thái A
 8. Xã Đông Thái
 9. Xã Đông Yên

 

 

Huyện An Minh

 1.Thị trấn Thứ Mười Một
 2. Xã Thuận Hòa
 3. Xã Đông Hòa
 4. Xã Tân Thạnh
 5. Xã Đông Thạnh
 6. Xã Đông Hưng
 7. Xã Đông Hưng A
 8. Xã Đông Hưng B
 9. Xã Vân Khánh
10. Xã Vân Khánh Đông
11. Xã Vân Khánh Tây

 

Huyện Vĩnh Thuận

 1. Thị trấn Vĩnh Thuận.
 2. Xã Vĩnh Bình Bắc
 3. Xã Vĩnh Bình Nam

 4. Xã Bình Minh
 5. Xã Vĩnh Thuận
 6. Xã Tân Thuận

 7. Xã Phong Đông

 8. Xã Vĩnh Phong

 

Huyện Phú Quốc

1. Thị trấn Dương Đông
 2. Thị trấn An Thới
 3. Xã Cửa Cạn
 7. Xã Gành Dầu
 4. Xã Cửa Dương
 5. Xã Hàm Ninh
 6. Xã Dương Tơ
 8. Xã Hòn Thơm
 9. Xã Bãi Thơm
10. Xã Thổ Châu 

 

Huyện Kiên Hải

 1. Xã Hòn Tre
 2. Xã Lại Sơn
 3. Xã An Sơn

 4. Xã Nam Du

 

Huyện U Minh Thượng

1. Xã Thạnh Yên

2. Xã Thạnh Yên A

3. Xã An Minh Bằc

4. Xã Vĩnh Hòa

5. Xã Hòa Chánh

6. Xã Minh Thuận 

 

Huyện Giang Thành

1. Xã Vĩnh Phú

2. Xã Vĩnh Điều

3. Xã Tân Khánh Hòa

4. Xã Phú Lợi

5. Xã Phú Mỹ

 

Thông tin khác

Đặc điểm tự nhiên

Tài nguyên thiên nhiên

Tiềm năng du lịch

Nguồn nhân lực

Tài sản quốc gia - ngân sách Nhà nước - Bảo hiểm tại Kiên Giang

Chương trình Xúc tiến - Thương mại Đầu tư tỉnh Kiên Giang từ nay đến năm 2010 và giai đoạn 2011 - 2015

Khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế thông qua Xúc tiến Du lịch, Thương mại và Đầu tư

Tiêu điểm

Kiên Giang thu hút 340 dự án phát triển kinh tế biển đảo

Thực hiện “Chiến lược biển Việt Nam đến năm...

Mời tham gia chương trình tôn vinh thương hiệu phát triển bền vững và sản phẩm chất lượng cao Việt Nam 2014

...

Thêm 15 dự án đầu tư vào Kiên Giang với số vốn hơn 1.200 tỷ đồng

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư...

Đào tạo lao động phục vụ các khu du lịch ở Phú Quốc và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

...

Triễn lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2015

Triễn lãm Quốc tế Công nghiệp...

Mời tham gia phiên chợ hàng Việt về nông thôn

Thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương...

Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch 6 tháng đầu năm 2014 có nhiều khởi sắc

Năm 2014,...

Top 10 quốc gia đầu tư mạnh tại Việt Nam

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến hết...

Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam 2013 tại Campuchia

Hội chợ Thương mại Việt Nam...

CẨM NANG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH KIÊN GIANG NĂM 2013

...

Bảng thống kê các chỉ tiêu kinh tế Kiên Giang 10 năm (2000 - 2010)

Dựa theo báo cáo của các sở,...

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và tỉnh Preak Sihanouk (Campuchia)

...

Nâng cấp đê biển Hòn Đất - Kiên Lương

UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công...

Khách sạn Sea Light

Sea Light là khách sạn tại Rạch Giá - Kiên Giang, có 93 phòng với trang thiết bị...

Các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Gồm có: Điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư;Đối...

Danh sách khách sạn trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang

...

Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xổ số kiến thiết

...

Danh mục các dự án mời gọi đầu tư, - giai đoạn 2010 - 2015

Danh mục gồm 103 dự án, kế hoạch đầu tư...

Tham khảo danh sách doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang

Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu (có kim ngạch xuất...

Một số địa điểm tham quan tại Kiên Giang

Với 40 danh lam thắng cảnh, bạn có thể tìm cho mình một địa...

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website KITRA (TCIKI) thế nào?

Nội dung phong phú

Trang tiếng Anh phong phú

Hình thức đẹp

Ý kiến khác

Giới thiệu doanh nghiệp

Tìm kiếm

 

Thông tin thị trường

Giá vàng

Tỷ giá ngoại tệ

Giá chứng khoán

Liên kết đến

 

Quảng cáo

Địa chỉ: 222 - 224 Trần Phú, Tp. Rạch Giá - Kiên Giang.

Điện thoại: 077.3877812, 3877625, 3946345 - Fax: 077.3875248 - E-mail: kitra@hcm.vnn.vn hoặc xttmkg@vnn.vn

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Kiên Giang. Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Thanh Mộc - Giám đốc Trung tâm TCIKI.

Lượt truy nhập năm 2013
772.666