​Doanh nghiệp Bỉ tìm đối tác cung cấp và có khả năng in kỹ thuật số trên vải cotton/vải thu (có khả năng co dãn)

Thursday, 28 December 2017
Nhà sản xuất có khả năng lin kỹ thuật số trên vải cotton/vải thu (có khả năng co dãn) tại Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu thông qua đối tác trên có thể liên hệ

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xất khẩu 

Chi tiết vui lòng liên hệ

Phòng Thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp

Phòng TT&HTDN