Doanh nghiệp Séc tìm nhà cung cấp hạt điều và trái cây sấy khô Việt Nam

Thursday, 28 December 2017
Một doanh nghiệp Séc tìm nhà cung cấp hạt điều và trái cây sấy khô để phân phối tại thị trường Séc.

Nhà sản xuất có khả năng lcung cấp hạt điều và trái cây sấy khô tại Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu thông qua đối tác trên có thể liên hệ

Chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp


Phòng TT&HTDN