​Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn nhập khẩu nông thủy sản và thực phẩm chế biến từ Việt Nam

Thursday, 28 December 2017
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất và xuất khẩu xin liên hệ
Chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Thông tin và Hỗ trợ doanh ngiệp
 
Phòng TT&HTDN