Doanh nghiệp Úc có nhu cầu mua bột gạo (trắng, nâu), protein gạo.

Tuesday, 06 February 2018
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất và xuất khẩu xin liên hệ


Chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp


Phòng TT&HTDN