Doanh nghiệp Úc cần nguồn cung cấp các đồ dùng và vật dụng cho khách sạn

Tuesday, 06 February 2018
cần cung cấp như: vỏ ga giường, chăn, gối, khăn tắm, khăn lau, đồ nội thất,…

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất và xuất khẩu xin liên hệ

Chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp
Phòng TT&HTDN