Một số nhà mua hàng sản phẩm tôm chế biến (HS.160529) tiềm năng Úc

Wednesday, 18 April 2018
Giới thiệu Một số nhà mua hàng sản phẩm tôm chế biến (HS.160529) tiềm năng Úc.

• MacCocking Pty Ltd
Địa chỉ: Torrensville City, Australia
ĐT: 61.8.8234.1099
Fax: 61.8.8234.5032
Website : http://www.pfdfood.com.au
Người liên hệ: Daniel Glover (General Manager/Manager)
 
• Arquilla Bulk Trading Proprietory Limited
Địa chỉ: Leichhardt City, Australia
ĐT: 61.2.9560.9733
Fax : 61.2.9550.9731
Website: http://www.arquilla.com
 
• Craig Mostyn & Co Proprietary Limited
Địa chỉ: Lidcombe City, Australia
ĐT: 61.2.9475.3200
Fax: 61.2.9748.2224
Website: http://www.craigmostyn.com.au
Người liên hệ: R Stewart
 
• Metcash Limited
Địa chỉ: 50 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113, Australia
Tel: 61.2.9751.8200
Fax: 61.2.9889.1557
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.metcash.com
 
• Hulschers Ingredients Pty Ltd
Địa chỉ: Sumner City, Australia
ĐT: 61.7.3279.5999
Fax: 61.7. 3279.3222
Website: http://www.hulschersind.com.au
Người liên hệ: Martin Hulscher (Sales Manager)
 
• PECS Shipping & Trading Pty Ltd
Địa chỉ: Highton, City, Australia
ĐT: 61.3.5244.2724
Fax: 61.3.5243.3212
Website: http://www.pecs.com.au
Người liên hệ: Jan Kinloch (Finance Director)


Vui lòng xem file đính kèm

Phòng TT&HTDN