Doanh nghiệp Hàn Quốc cần nhập khẩu cá trích, cá cơm

Tuesday, 24 April 2018
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc có thông tin về nhu cầu doanh nghiệp cần nhập khẩu cá trích, cá cơm

 Thông tin sản phẩm yêu cầu như sau:
- Mã HS: 0303.89-9099: Frozen Anchovy (Cá cơm)
- Mã HS: 0303.53-0000: Frozen Big eyed herring fish (Sprat = Cá trích cơm)
- Tiêu chuẩn: Đông lạnh với chiều dài 5/7 , 7/9 , 9/11 cm/con
- Số lượng: Trao đổi sau khi đạt yêu cầu về chất lượng
- Báo giá: FOB Tp Hồ Chí Minh
- Hình thức thanh toán: L/C hoặc TT
 
Doanh nghiệp quan tâm, có khả năng cung cấp đề nghị liên hệ với Phòng Thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp 
 
Phòng TT&HTDN