Danh sách Doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đến nông thuỷ sản và thực phẩm chế biến từ Việt Nam

Tuesday, 24 April 2018
Bộ Công thương giới thiệu danh sách 44 nhà nhập khẩu Hàn Quốc quan tâm đến nông thuỷ sản và thực phẩm chế biến từ Việt Nam.

Vui lòng xem file đính kèm
Phòng TT&HTDN