Mời tham gia triển lãm thương mại tại Indonesia (TEI) lần thứ 33

Wednesday, 19 September 2018
Diễn ra từ ngày 24 đến 28/10/2018, chủ đề chính của Triển lãm TEI lần thứ 33 năm 2018 là “Tạo ra các sản phẩm cho các cơ hội toàn cầu”.
 
Kính gửi:   Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5055/VP-KTTH ngày 11/9/2018 về việc triển lãm thương mại tại Indonesia, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Trung tâm) gửi thông tin đến các doanh nghiệp biết để đăng ký tham gia.

Triển lãm thương mại Indonesia (TEI) lần thứ 33 diễn ra từ ngày 24 đến 28/10/2018 là một hội chợ thương mại quốc tế giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Chủ đề chính của Triển lãm TEI lần thứ 33 năm 2018 là “Tạo ra các sản phẩm cho các cơ hội toàn cầu” nhằm quảng bá các sản phẩm chất lượng được sản xuất ở Indonesia cho thị trường toàn cầu, phát triển mạng lưới kinh doanh, đầu tư và giới thiệu các sản phẩm tốt và hảo hạng nhất của Indonesia. 

Cùng với việc triển lãm, Triển lãm TEI cũng giới thiệu một loạt các hoạt động song song bao gồm Diễn đàn Thương mại, Du lịch và Đầu tư; Tư vấn kinh doanh và đầu tư; Kết nối doanh nghiệp, v.v. nhằm giúp các doanh nghiệp khám phá những cơ hội hợp tác đầu tư, mang lại các cơ hội mở rộng kinh doanh với Indonesia.

Trung tâm thông báo đến các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang
- Địa chỉ: 222-224 Trần Phú, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Điện thoại/Fax: 02973.877.625;    - Đtdđ: 0948.771.911 (Hải)   
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Phòng TTHTDN