Kiên Giang ban hành Kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Monday, 11 February 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang đến bạn đọc tham khảo. 

Với mục tiêu: tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ luật pháp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nâng cao hiệu quả, chất lượng của hệ thống thể chế, pháp luật kinh doanh.

Kế hoạch đã đưa ra nội dung cụ thể cho 05 giải pháp: chi phí gia nhập thị trường; chi phí xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh; chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh; chi phí tuân thủ pháp luật; chi phí không chính thức.

Vui lòng xem Kế hoạch chi tiết đính kèm
Phòng TTHTDN