Print this page

Mời tham gia Hội thảo Du lịch MICE Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh.

Wednesday, 13 March 2019
Chương trình Hội thảo Du lịch “Thailand MICE Roadshow 2019 in Vietnam” là sự kiện do Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB), Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXAD phối hợp tổ chức, dự kiến diễn ra vào lúc 14h00, ngày 28/3/2019 tại Khách sạn Saigon Sheraton – 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang nhận được Công văn số 0061 VINEXAD-TLSK ngày 3 tháng 3 năm 2019 của Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD về việc mời giao tham dự Hội thảo Du lịch MICE Thái Lan tại TP. Hồ Ch