Về Kiên Giang

Vụ lúa Hè thu (kể cả Xuân hè): Tính đến ngày 15/7/2019 toàn tỉnh xuống giống được 289.353 ha, đạt 103,34% so với kế hoạch, bằng 94,99 % so với cùng kỳ.
Ảnh hưởng xu thế chung của cả nước 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta phát triển ổn định nhưng có giảm so với cùng kỳ. 
Cục Thống kê Kiên Giang thực hiện báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2019.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 04 và 04 tháng đầu năm năm 2019 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 03 và quý I năm năm 2019 để bạn đọc tham khảo.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 02 và 02 tháng đầu năm năm 2019 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 01 năm 2019 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 12 và 12 tháng năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 11 và 11 tháng năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 10 và 10 tháng năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018 để bạn đọc tham khảo
Hiện nay đang vào mùa mưa bão, thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến thời kỳ sinh trưởng của cây lúa và sâu bệnh phát sinh. 
Theo Cục thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu  năm 2018 theo (giá so sánh 2010) ước tính đạt 28.247,63 tỷ đồng, đạt 45,63% kế hoạch năm, tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2017.
Thep Cục Thống kê Kiên Giang, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Năm dự tính đạt 53,68 triệu USD, tăng 21,52% so với tháng trước, tăng 72,03% so cùng kỳ năm trước. Bao gồm: Hàng nông sản 27,58 triệu USD, tăng 31,27% so tháng trước; hàng thủy sản 13,58 triệu USD, tăng 5,31%; hàng hóa khác 12,51 triệu USD, tăng 21,94%.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản lượng thủy sản (khai thác và nuôi trồng): Tháng Tư ước đạt 59.573 tấn, tăng 7,07 % so tháng trước, tăng 8,28% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng  ước thực hiện 228.344 tấn, đạt 29,13% kế hoạch năm, tăng 7,90% so cùng kỳ năm trước.
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 388/QĐ-TTg, ngày 10/4/2018 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2018 theo (giá so sánh 2010) ước tính đạt 11.267,256 tỷ đồng, đạt 18,20% kế hoạch năm, tăng 7,87% so với quý I năm 2017.
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tính chung 2 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu ước tính 85,35 triệu USD, đạt 16,41% kế hoạch năm, tăng 64,91% so cùng kỳ năm trước. 
Theo Cục Thống kê Kiên Giang, tổng lượt khách du lịch trên địa bàn tỉnh tháng một ước tính đạt 425,406 ngàn lượt khách, tăng 2,68% so tháng trước và tăng 9,42% so cùng kỳ năm 2017. 
Page 1 of 2