Sơ đồ tổ chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA)

Thứ bảy, 24 Tháng 1 2015

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA), có 3 phòng với các nhiệm vụ chính là xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp


 
* Ban Giám Đốc

- Giám đốc: Nguyễn Duy Linh Thảo

- Phó Giám đốc: Nguyễn Giải Phóng

- Phó Giám đốc: Phùng Hữu Tiềm

Phó Giám đốc: Quảng Xuân Lụa
 

1. Văn Phòng
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Chánh Văn phòng: Bành Tòng Mẫn; 
- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thái Nguyên; 
- Phó Chánh Văn phòng: Lê Thượng Chánh;
- Chuyên viên: Liêu Quốc Bửu;
- Cán sự: Trần Thị Đoan Trang
- Lái xe: Trần Phước Vinh;
- Lái xe: Hoàng Hùng Anh
- Bảo vệ: Nguyễn Quốc Nam;
- Tạp vụ: Nguyễn Thị Hiếu
 
Kế toán - Thủ quỹ 
Số điện thoại: 0297 3946 379
- Kế toán: Tiêu Mỹ Thảo;
- Thủ Quỹ: Nguyễn Mộng Tuyền.
 
2. Phòng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

- Phó Trưởng phòng (phụ trách chung): Ngô Thanh Vũ;
- Phó Trưởng phòng 
: Huỳnh Thiện Phủ; 
- Chuyên viên: Huỳnh Thanh Phong; 
- Chuyên viên: Nguyễn Tân Khoa;
- Chuyên viên: Trần Khai Năng;
- Chuyên viên: Cao Hoàng Khải;
- Chuyên viên: Lâm Kim Đang;
- Chuyên viên: Võ Văn Mến;
- Chuyên viên: Nguyễn Văn Hải
- Chuyên viên: Nguyễn Hồng Khánh Vân.
 
3. Phòng Xúc tiến Du lịch và Thông tin

- Trưởng Phòng: Trần Thanh Kiệt;
- Phó Trưởng phòng: Phan Thị Nhật Phương;
- Kỹ thuật viên: Nguyễn Quang Thành;
 
Phòng TTHTDN