10 tháng năm 2017, xuất khẩu hàng nông sản chính ước đạt 15,62 tỷ USD

Thứ ba, 14 Tháng 11 2017

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp, 10 tháng năm 2017, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,62 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau:

Gạo: Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10 năm 2017 ước đạt 430 nghìn tấn với giá trị đạt 206 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt 5,05 triệu tấn và 2,25 tỷ USD, tăng 22,3% về khối lượng và tăng 21,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá gạo xuất khẩu bình quân 9 tháng năm 2017 đạt 442,3 USD/tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 với 39,3% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt gần 1,8 triệu tấn và 802,9 triệu USD, tăng 32,8% về khối lượng và tăng 31,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Philippin là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ 2 của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 với 9,6% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 494,5 nghìn tấn và 196,4 triệu USD, tăng 46,4% về khối lượng và tăng 36,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Đứng thứ ba là thị trường Malaysia với 8% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 420,3 nghìn tấn và 163,56 triệu USD, tăng 97,1% về khốilượng và tăng 76,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. 9 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh là Hồng Kông (- 44,3%)và Gana (-19,4%).

Tiêu: Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 10 năm2017 ước đạt 11 nghìn tấn, với giá trị đạt 49 triệu USD, đưa khối lượng xuấtkhẩu tiêu 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt 192 nghìn tấn và 1,02 tỷ USD, tăng20,7% về khối lượng nhưng giảm 21% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá tiêuxuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2017 đạt 5.340 USD/tấn, giảm 34,3% so vớicùng kỳ năm 2016. Ba thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 là Hoa Kỳ, Ấn Độ, và Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất với thị phần lần lượt là 19,3%, 6,8%, và 6,0%.

Hàng rau quả: Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 10năm 2017 ước đạt 209 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng đầunăm 2017 ước đạt 2,84 tỷ USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc,Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 với thị phần lần lượt là 76%, 3,6%,2,9%, và 2,6%. Trong 9 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Nhật Bản (66,1%), Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất(58%), và Trung Quốc (53,1%).

Nhật Phương (nguồn vietnamexport.com)