Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ siluriformes xuất sang thị trường Mỹ

Thứ hai, 20 Tháng 11 2017
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 3379/QĐ-BNN-QLCL về chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ siluriformes xuất sang thị trường Mỹ.
 
Ngày 15/8/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định số 3379/QĐ-BNN-QLCL ban hành chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) cá và các sản phẩm cá bộ siluriformes XK sang thị trường Mỹ.
 
Theo đó, chương trình này quy định:
- Các điều kiện và hoạt động kiểm soát của cơ quan thẩm quyền Việt Nam đối với điều kiện đảm bảo ATTP tại cơ sở nuôi, giết mổ/chế biến, XK cá và các sản phẩm cá bộ siluriformes (gọi tắt là cá da trơn) XK sang thị trường Mỹ.
- Hoạt động đăng ký, kiểm tra, chứng nhận cho các lô hàng cá da trơn XK sang thị trường Mỹ.
 
Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho cơ quan quản lý và cơ sở nuôi, chế biến cá da trơn (trong đó có cá tra, basa, lăng,  trê…) XK sang Hoa Kỳ áp dụng, thực hiện nhằm đảm bảo tính tương đương với các quy định của thị trường này.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2017./.
 
Phòng Thông tin và HTDN (Nguồn vasep.com.vn)