Mời tham gia chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm tại địa phương

Thứ tư, 10 Tháng 10 2018
Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ cùng các chuyên gia tư vấn thiết kế tổ chức chương trình phổ biến kiến thức và tư vấn "Thiết kế và Chiến lược Marketing của doanh nghiệp" tại Cần Thơ.
 
Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Với mục tiêu nâng cao nhận thức và trình độ về thiết kế cho các doanh nghiệp phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp; Đào tào kỹ năng nghiên cứu thị trường và phát triển thiết kế theo nhu cầu của doanh nghiệp; Tư vấn cho doanh nghiệp về chiến lược marketing,...

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 27/9 - 28/9/2018
Địa điểm: Khách sạn Cửu Long, 52 Quang Trung, An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ
Đối tượng: các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến thiết kế và phát triển sản phẩm các tổ chức có liên quan.
Thời gian đăng ký: đến hết ngày 24/9/2018

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia, vui lòng liên hệ (theo tinh thần Công văn số 2092/XTTM-PTNL ngày 07/9/2018 của Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương).

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ
Người liên hệ: anh Đức Tài 0907 725 717; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phòng Phát triển năng lực XTTM - Cục Xúc tiến Thương mại
Người liên hệ: Chị Như Hoa 01696 112 886; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phòng TTHTDN