11 tháng Kiên Giang đón trên 7,2 triệu lượt khách du lịch

Thứ năm, 22 Tháng 11 2018

Trong tháng 11 năm 2018tổng lượt khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang ước đạt 568.707 lượt, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2017.


           Trong đó, khách quốc tế 36.197 lượt, tăng 5,7% so cùng kỳ; khách tham quan khu, điểm du lịch 233.739 lượt, tăng 129,2% so với cùng kỳ. Khách lưu trú 315.798 lượt, tăng 28,8%so với cùng kỳ. Doanh thu 508,3 tỷ đồng tăng 13,7% so cùng kỳ.

Riêng Phú Quốc có 360.362 lượt khách tham quan du lịch, tăng 62,4% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế 32.399 lượt, tăng 9,6 % so cùng kỳ. Doanh thu đạt 472,9 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

          Tổng lượt khách đến Kiên Giang 11 tháng ước đạt trên 7,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 5.658 tỷ đồng.

 

 

 

Chỉ tiêu

Thực 

hiện 

tháng

10/2018

Ước TH

Tháng 

11/2018

Lũy kế từ đầu năm

 

 

 

Thực

hiện

So với

cùng kỳ

(%)

I. Tổng số lượt khách (lượt)

610.455

568.707

7.278.944

128,5

          Khách quốc tế (lượt)

46.523

36.197

539.519

162,0

  Trong đó: Phú Quốc (lượt)

414.039

360.362

3.728.403

138,0

          Khách quốc tế (lượt)

42.799

32.399

497.221

172,3

1. Khách tham quan khu, điểm du lịch (lượt)

275.989

223.739

3.965.697

130,7

2. Khách lưu trú du lịch (lượt)

316.004

315.798

3.120.361

126,7

II. Thời gian lưu trú bình quân (ngày/khách)

2,1

1,8

1,8

107,9

          Khách quốc tế (ngày/khách)

2,6

3,0

2,5

104,1

III. Doanh thu (tỷ đồng)

506,1

508,3

5.658,3

137,3

          Trong đó: Phú Quốc (tỷ đồng)

471,5

472,9

5.183,6

146,9

IV. Số cơ sở lưu trú (cơ sở)

623

623

623

123,1

                Số phòng (phòng)

19.000

19.000

19.000

128,9

  

Sở DLKG (Trần Linh)