Xây dựng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh và xác định đóng góp của ngành du lịch vào nền kinh tế

Thứ tư, 12 Tháng 12 2018
Từ ngày 12 - 17/11/2018, đoàn cán bộ một số sở, ngành tỉnh Kiên Giang gồm Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Du lịch, Cục Thống kê, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch… đã có chuyến công tác học tập kinh nghiệm về xây dựng tài khoản vệ tinh du lịch cấp tỉnh và xác định đóng góp của ngành Du lịch vào nền kinh tế tại tỉnh Quảng Ninh.

Trong chuyến công tác này, đoàn đã đến Tổng cục Du lịch để gặp gỡ, trao đổi và tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của lãnh đạo Tổng cục Du lịch và các đơn vị chuyên môn về việc xác định đóng góp của ngành du lịch vào GRDP của địa phương.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng cục Du lịch luôn coi trọng công tác thống kê, đồng thời đánh giá công tác thống kê là lĩnh vực chuyên sâu và cần thời gian để thực hiện. Qua đó, yêu cầu các vụ, đơn vị chuyên môn của Tổng cục Du lịch chia sẻ một số kinh nghiệm liên quan đến cách tổ chức thu thập số liệu, tổ chức các cuộc điều tra, tập huấn về công tác thống kê, phần mềm báo cáo thống kê, một số điển hình về thực hiện công tác thống kê…với các thành viên đoàn để có thêm thông tin phục vụ công tác tại địa phương.

 

Tại tỉnh Quảng Ninh, đoàn được đã làm việc với một số cơ quan, đơn vị tại địa phương để chia sẻ kinh nghiệm về công tác thống kê du lịch, các nội dung liên quan đến quy trình, phương pháp xây dựng tài khoản du lịch cấp tỉnh và xác định đóng góp của ngành du lịch vào GRDP của tỉnh; kinh nghiệm tiếp cận các phương pháp do các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho tỉnh về lĩnh vực thống kê du lịch.

Lạnh đạo một số sở, ngành tại tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Du lịch Kiên Giang đang ngày càng phát triển, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người dân. Vì vậy, việc xác định đóng góp của ngành du lịch vào GRDP của tỉnh là rất cần thiết và quan trọng, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của ngành du lịch trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Việc đánh giá đúng và đủ mức độ đóng góp của ngành du lịch với nền kinh tế, trong đó nếu xác định được phần đóng góp trực tiếp và gián tiếp của du lịch đối với nền kinh tế sẽ là cơ sở tốt cho việc hoạch định các chính sách phát triển du lịch, xây dựng các chiến lược kinh tế, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch phù họp và hiệu quả, từ đó phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần của Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra./.

Sở DLKG (Trần Linh)