Print this page

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và 12 tháng năm 2018

Monday, 28 January 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 12 và 12 tháng năm 2018 để bạn đọc tham khảo
 
 
 
Vui lòng xem chi tiết đính kèm

Phòng TTHTDN