Kiên Giang ban hành Quyết định công nhận nghề truyền thống và làng nghề truyền thống

Thứ tư, 30 Tháng 1 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu các nghề truyền thống và làng nghề truyền thống tại 07 huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Gò Quao, Giồng Riềng, Giang Thành, Kiên Hải và thành phố Rạch Giá  của tỉnh Kiên Giang đến bạn đọc tham khảo. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 113/QĐ-UBND về ban hành Quyết định công nhận nghề truyền thống và làng nghề truyền thống tại 07 huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Gò Quao, Giồng Riềng, Giang Thành, Kiên Hải và thành phố Rạch Giá  của tỉnh.

Theo Quyết định có 02 nghề và làng nghề truyền thống, 10 nghề truyền thống của tỉnh: Đan Cỏ bàng, dệt chiếu Tà Niên, Lò Rèn, chế biến khóm,....

Vui lòng xem Quyết định chi tiết đính kèm
 
Phòng XTĐTTMDL