Kiên Giang ban hành Kế hoạch cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Thứ hai, 11 Tháng 2 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang đến bạn đọc tham khảo. 

Với mục tiêu: tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ luật pháp cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nâng cao hiệu quả, chất lượng của hệ thống thể chế, pháp luật kinh doanh.

Kế hoạch đã đưa ra nội dung cụ thể cho 05 giải pháp: chi phí gia nhập thị trường; chi phí xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh; chi phí đầu vào sản xuất kinh doanh; chi phí tuân thủ pháp luật; chi phí không chính thức.

Vui lòng xem Kế hoạch chi tiết đính kèm
Phòng TTHTDN