Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quí I năm 2019

Friday, 03 May 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 03 và quý I năm năm 2019 để bạn đọc tham khảo.
 
 
Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang tháng 03 và  quí I năm 2019 do Cục Thống kê Kiên Giang tổng hợp báo cáo
 
Vui lòng xem chi tiết đính kèm

 
Phòng TTHTDN