​Thị trường hạt tiêu quý I năm 2019

Thứ hai, 06 Tháng 5 2019
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu đạt gần 71 nghìn tấn, trị giá 189,56 triệu USD, tăng 18,3% về lượng, nhưng giảm 14,4% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018.

Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu 3 tháng đầu năm 2019, đạt mức 2.672 USD/tấn, giảm 27,6% so với 3 tháng đầu năm 2018. Cụ thể, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu sang các thị trường: Bỉ đạt mức 4.063 USD/tấn, Úc đạt mức 3.581 USD/tấn

Thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ,  3 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hạt tiêu sang Hoa Kỳ đạt 13,8 nghìn tấn, trị giá 39,65 triệu USD, tăng 33,5% về lượng, nhưng giảm 7,3% về trị giá so với 3 tháng đầu năm 2018.

Bên cạnh đó quí I năm 2019, lượng hạt tiêu xuất khẩu sang một số thị trường tăng so với tháng 3/2018 như: Hàn Quốc tăng 38,7%, Phi-lip-pin tăng 33,5%, Ai Cập tăng 32,3%, Ấn Độ tăng 12,1%; các thị trường có lượng xuất khẩu hạt tiêu giảm: Đức, Hà Lan, Pa-ki-xtan, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng dao động tại một số thị trường nước ngoài trong quí I năm 2019, cụ thể: Tại Bra-xin giá hạt tiêu đen duy trì ổn định ở mức 2.250 USD/tấn từ đầu năm đến nay; Tại Indonesia, giá hạt tiêu đen xuất khẩu của nước này đạt mức 2.587 USD/tấn, giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt mức 4.210 USD/tấn; tại Malaysia giá hạt tiêu đen và trắng xuất khẩu đạt mức 4.578 USD/tấn.

 Nước ta, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l đạt mức từ 2.150 USD/tấn và 2.250 USD/tấn; giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt mức 3.450 USD/tấn.
Phòng TTHTDN