Bản tin thị trường nông lâm thủy sản số ra ngày 13-5-2019

Monday, 20 May 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Bản tin thị trường nông lâm thủy sản số ra ngày 13-5-2019 của Bộ Công thương để bạn đọc tham khảo.
 
 
 
Vui lòng xem file chi tiết
 
Phòng TTHTDN