​Mời tham gia “Hội chợ sản phẩm nông sản tiêu biểu vùng đồng bằng Sông Hồng năm 2019”

Thứ năm, 13 Tháng 6 2019
Hội chợ với quy mô 250 gian hàng, diễn ra từ ngày 26/6/2019 đến ngày 02/7/2019, tại đường Quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thị Minh Phụng, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia Hội chợ sản phẩm nông sản tiêu biểu vùng đồng bằng Sông Hồng năm 2019 tại Công văn số 3213/VP-KTTH ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội chợ với quy mô 250 gian hàng, diễn ra từ ngày 26/6/2019 đến ngày 02/7/2019, tại đường Quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Đây là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang nói riêng và doanh nghiệp trong cả nước giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 17/6/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Bà Lâm Kim Đang DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng kính mời./.
Phòng XTĐTTMDL