Mời tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại các tỉnh phía Nam năm 2019 tại tỉnh Bình Thuận

Thứ hai, 02 Tháng 9 2019
Hội chợ diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2019 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch phối hợp Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, Hội Nông dân tỉnh, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại các tỉnh phía Nam năm 2019 tại Bình Thuận theo Công văn số 5033/VP-KTTH ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hội chợ diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2019 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hội chợ nhằm tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và năng lực cạnh tranh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp – thương mại và du lịch – dịch vụ trong và người nước tham gia giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tăng cường hoạt động liên kết, tìm kiếm các giải pháp đầu ra hiệu quả cho những mặt hàng nông sản, hàng tiêu dùng có chất lượng và giá trị xuất trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia, xin vui lòng liên hệ và đăng ký trước ngày 10/9/2019 (Bản đăng ký kèm theo).

Đầu mối liên hệ:
Bà Lâm Kim Đang, DĐ 0975 929 144, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trân trọng kính mời./.

 
Phòng XTĐTTMDL