Xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập

Thứ sáu, 13 Tháng 9 2019
Vừa qua, tại Diễn đàn xuất khẩu năm 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh, các chuyên gia đã khuyến cáo cho cộng đồng doanh nghiệp cần chuẩn bị tốt để có khả năng thích ứng với tình hình mới trong bối cảnh Việt Nam ký kết ngày càng nhiều các Hiệp định Thương mại tự do song phương lẫn đa phương trong thời buổi hội nhập.

Bên cạnh những khó khăn thách thức thì doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng và khai thác tốt các cơ hội từ những Hiệp định thương mại tự do (Hiệp định), đồng thời ứng dụng công nghệ số trong quá trình sản xuất kinh doanh để thúc đẩy xuất khẩu.

Theo các chuyên gia khuyến cáo đến các doanh nghiệp xuất khẩu cần chuẩn bị tốt các khâu:

- Xác định thị trường xuất khẩu
Doanh nghiệp cần lưu ý tập trung vào các quốc gia trong phạm vi các hiệp định Việt Nam đã ký kết, thực hiện và đang tiến hành đàm phán bao gồm 16 Hiệp định, đến thời điểm này đã có 12 Hiệp định đã ký kết đang thực hiện, 01 Hiệp định đã ký chưa có hiệu lực (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên Minh Châu Âu - EVFTA), 03 Hiệp định đang đàm phán. Các hiệp định này đều có những ràng buộc, cùng có lợi theo nguyên tắc: (1) Lộ trình cắt giảm thuế, (2) sẽ có rào cản phi thuế quan, (3) Quy tắc ứng xử, (4) sở hữu trí tuệ, (5) mua sắm công.

- Xác định sản phẩm xuất khẩu - hàng hóa
Đối với Kiên Giang có thế mạnh về sản phẩm xuất khẩu như gạo, thủy hải sản, hồ tiêu, nước mắm, ngoài ra các sản phẩm tại Khu công nghiệp như giầy da, gỗ… 

Bên cạnh chuẩn bị tốt các khâu được các chuyên gia gợi ý, cộng đồng doanh nghiệp cần quan tâm cải tiến mẫu mã, bao bì, các tiêu chuẩn của từng quốc gia hay khu vực.

Như vậy, bên cạnh việc định vị thị trường tại các quốc gia đã ký kết trong khuôn khổ các hiệp định, thì các chuyên gia cũng khuyến nghị với doanh nghiệp cần đánh giá lại những điều kiện do các Hiệp định đặt ra và đối chiếu với khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình, để có thể cải tiến, điều chỉnh để phù hợp với thị trường cần xuất khẩu cần hướng tới./.
Thanh Kiệt