Bản tin thị trường nông nghiệp số 16 năm 2019

Thứ tư, 18 Tháng 9 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Bản tin thị trường nông nghiệp số 16 kỳ 2 tháng 8 năm 2019 của Bộ Công thương để bạn đọc tham khảo.
 

Bản tin do Cục Công thương địa phương và Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thực hiện.

Vui lòng xem file chi tiết
Phòng TTHTDN