Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019

Thứ hai, 23 Tháng 9 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo nhu cầu tuyển dụng 03 người năm 2019: 01 người vị trí kế toán; 02 vị trí xúc tiến thương mại. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 19/10/2019. Liên hệ: 0297 6537773.

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: 

1. Tiêu chuẩn tuyển dụng
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên; 
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Số lượng cần tuyển dụng
Vị trí kế toán: 01 người; vị trí xúc tiến thương mại: 02 người

3. Điều kiện từng vị trí tuyển dụng
- Kế toán: Trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán trở lên, ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ B hoặc A2 trở lên, tin học trình độ A hoặc tin học văn phòng trở lên.
- Xúc tiến thương mại: Trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành thương mại, kinh tế trở lên, ngoại ngữ (tiếng Anh) trình độ B hoặc A2 trở lên, tin học trình độ A hoặc công nghệ thông tin cơ bản trở lên.

4. Hình thức tuyển dụng
Xét tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh 

5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian: Từ ngày 19/9/2019 đến ngày 19/10/2019.
- Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, số 222 - 224 Trần Phú, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 02976537773.

6. Lệ phí
Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức được đăng trên báo Kiên Giang, trang thông tin điện tử của Trung tâm: www. kitra.com.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm./.

Vui lòng xem chi tiết đính kèm

 
Văn phòng Trung tâm