​Nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam

Thứ hai, 23 Tháng 9 2019
Từ ngày 22 - 23/8/2019 tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực cạnh tranh Xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam”; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tham dự. 

Chương trình tập huấn do lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, các chuyên gia của Google và chuyên gia tư vấn đầu tư của Hàn Quốc trình bày tập trung vào hai chuyên đề chính là: “Nâng cao năng lực cạnh tranh xúc tiến đầu tư, thương mại thông qua các công cụ kết nối toàn cầu” và “Nâng cao năng lực cạnh tranh xúc tiến đầu tư - vận hành cổng thông tin xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam”.

  Qua Chương trình tập huấn, Trung tâm định hướng sẽ phát triển mạng lưới kết nối các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trong và ngoài nước thông qua trang thông tin điện tử www.kitra.com.vn, trang thông tin điện tử tổng hợp www.kiengiangpromotion.vn và trang thông tin thông tin sự kiện www.kiengianginvest.com để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, cơ chế chính sách ưu đãi, danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển thương mại, du lịch và thu hút đầu tư./.
 
Phòng XTĐTTMDL