​Sau Hội nghị xúc tiến đầu tư, nhiều dự án triễn khai thực hiện

Thứ hai, 23 Tháng 9 2019
Tại Hội nghị Xúc tiến năm 2019 vào cuối tháng 7 vừa qua,  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ký bản ghi nhớ nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư cho 25 nhà đầu tư, với 36 dự án, tổng vốn đăng ký 150.409 tỷ đồng. 

Đến nay có nhiều nhà đầu tư quan tâm, trình UBND tỉnh xin thông qua các dự án đầu tư trên đia bàn tỉnh như: Công ty Cổ phần Tập đoàn FL thông qua ý tưởng quy hoạch Khu trung tâm dịch vụ, thương mại và nhà phố; Quy hoạch tổ hợp tác khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ và nhà phố tại 02 khu đất cặp bên quảng trường Trần Quang Khải; Quy hoạch khu đô thị mới phường Vĩnh Hiệp tại thành phố Rạch Giá; Quy hoạch quần thể sân golf và giải trí cao cấp Phú Quốc và khu đô thị khoa học tại xã Cửa Cạn, Cửa Dương huyện Phú Quốc. Công ty Cổ phần Toàn Cầu TMS thông qua ý tưởng lập quy hoạch 02 dự án: Khu đô thị mới TMS Kiên Giang tại phường An Bình; Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ thương mại TMS Kiên Giang tại phường Rạch Sỏi, Tp. Rạch Giá và một phần cù lao (giữa sông Cái Bé và sông Cái Lớn) xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh báo cáo đề xuất nghiên cứu dự án đầu tư khu dân cư Đông Bắc Vĩnh Hiệp, diện tích 77,6 ha tại thành phố Rạch Giá. Công ty Cổ phần Đầu tư văn hóa du lịch bất động sản Sài Gòn An Hòa thông qua dự án khu tổ hợp Công viên Văn hóa An Hòa…  

Sau khi nghe nhà đầu tư thông qua các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh rất hoan nghênh, ủng hộ và thống nhất theo đề xuất của các nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch; các sở, ban ngành liên quan và địa phương hỗ trợ cho nhà đầu tư trong quá trình đi khảo sát để lập quy hoạch xây dựng các địa diểm trên.   

Đây là tín hiệu đáng mừng trong hoạt động xúc tiến, trong thời gian tới Trung tâm phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và địa phương  tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điêu kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức triển khai có hiệu quả bản ghi nhớ nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư giữa UBND tỉnh với các nhà đầu tư./.
Phòng XTĐTTMDL