​Chống khai thác IUU: Những quy định tối thiểu mà mỗi chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ khi ra khơi

Monday, 30 September 2019
Căn cứ Luật Thủy sản, Căn cứ nghị đ8ịnh số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 về qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, giới thiệu những quy định tối thiểu tàu cá và ngư dân ra khơi cần ghi nhớ khi ra khơi

1. Phải có Giấy phép khai thác thủy sản;

2. Treo cờ Việt Nam khi hoạt động;

3. Không sử dụng nghề, ngư cụ khai thác bị cấm;

4. Không vi phạm về khai thác bất hợp pháp (IUU);

5. Tham gia cứu hộ, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển

6. Tàu có chiều dài từ 12m trở lên phải ghi nhật ký khai thác và nộp theo quy định;

7. Tàu có chiều dài từ 15m trở lên: phải lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định; thiết bị hoạt động liên tục 24/24 sau khi rời cảng:

• Kết nối với Hệ thống Giám sát tàu cá tại Trung ương và 28 tỉnh ven biển;

• Thiết bị tự động truyền qua hệ thống vệ tinh tối thiểu 2 giờ/lần (đối với tàu có chiều dài từ 24m trở lên); và 3 giờ/lần với các tàu 15-24m qua vệ tinh, thông tin di động GSM hoặc thông tin mặt đất.

• Dữ liệu giám sát tàu cá được sử dụng làm căn cứ xử phạt, xử lý tranh chấp trên biển, nên thiết bị phải lưu trữ được số lượng vị trí tối thiểu theo chuyến biển để hỗ trợ giải quyết.

8. Phải thông báo cho Cảng cá ít nhất 01 giờ trước khi cập cảng;

9. Tàu cá khai thác ngoài vùng biển Việt Nam phải có mã số của Tổ chức Hàng hải quốc tế và có văn bản chấp thuận hoặc giấy phép của Tổng cục Thủy sản. 

 
Phòng TTHTDN