Print this page

Tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về hải đảo huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang năm 2019

Wednesday, 09 October 2019
 Từ ngày 11 đến ngày 14/11/2019, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.


Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2019.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về hải đảo huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang năm 2019 như sau:

- Tên chương trình: Phiên chợ đưa hàng Việt về
hải đảo huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang năm 2019.

- Thời gian: từ ngày 11/11 đến ngày 14/11/2019.

- Địa điểm: Tại
Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

- Các hoạt động chính: Tuyên truyền, phổ biến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị; giới thiệu và bán sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.

- Quy mô: Khoảng 30 gian hàng.

- Mặt hàng: ngành thương mại tổng hợp, thực phẩm, nông nghiệp… hàng Việt Nam có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng. 

Đây là dịp để các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm; tiếp cận và mở rộng thị trường nông thôn, tạo uy tín với người tiêu dùng. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân nông thôn tiếp cận với các mặt hàng Việt Nam có chất lượng, phong phú về chủng loại, giá cả hợp lý phù hợp với thu nhập của người dân địa phương, góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Kiên Giang, Thông báo đến nhân dân trong tỉnh biết tham quan và mua sắm tại Phiên chợ./
Phòng XTĐTTMDL