Mời tham gia trang thông tin thương mại điện tử tổng hợp

Saturday, 12 October 2019
Hỗ trợ xây dựng trang thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
 
Kính gửi: Lãnh đạo Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 
Thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử Quốc gia, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng phát triển website thương mại điện tử  phục vụ việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên mạng internet, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, quảng bá sản phẩm cho doanh  nghiệp.
 

Trong năm 2019, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đã xây dựng trang http://kiengiangpromotion.vn, với 02 ngôn ngữ Việt – Anh và có tích hợp App (ứng dụng) trên các thiết bị điện thoại di động. 

Hiện nay, Trung tâm có kế hoạch hỗ trợ xây dựng trang thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
- Nội dung hỗ trợ: Xây dựng 01 website thương mại điện tử cho doanh nghiệp (trang con); hỗ trợ miễn phí hosting lưu trữ website; hỗ trợ miễn phí tên miền; Được miễn phí quảng bá trong năm 2019, thông qua các phương tiện truyền thông, đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
- Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
- Trách nhiệm của doanh nghiệp: Đăng ký vào mẫu tham gia; Cung cấp thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm,… để phục vụ thiết kế website. 


  

Để trang thương mại điện tử http://kiengiangpromotion.vn hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, Trung tâm kính mong Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia (đính kèm phiếu đăng ký).

Vui lòng liên hệ: Bà Phan Thị Nhật Phương, điện thoại 0985 281 807; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rất mong Quý doanh nghiệp nhiệt tình hợp tác./.
Phòng TTHTDN