Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Bản tin thị trường nông lâm thủy sản số ra ngày 11-10-2019

Bản tin thị trường nông lâm thủy sản số ra ngày 11-10-2019

Thursday, 07 November 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang xin giới thiệu Bản tin thị trường nông lâm thủy sản do Cục Xuất nhập khẩu phối hợp Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công thương biên soạn và phát hành số ra ngày 23-9-2019 để bạn đọc tham khảo.
 
 
 
 
 Vui lòng xem file chi tiết
 
Phòng TTHTDN