Tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp

Friday, 08 November 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (Trung tâm) tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 với chủ đề “Nhà quản lý kinh tế trang trại”.

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 21/11 - 22/11/2019 (Khai giảng lúc 8h00 ngày 21/11/2019.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, 222 – 224 Trần Phú, Rạch Giá, Kiên Giang

Giảng viên: Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng: Cán bộ và thành viên Hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập, cá nhân có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp.

Liên hệ: Phòng Thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp, điện thoại 0297 6567 557; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Phòng TTHTDN