Lấy ý kiến doanh nghiệp chuẩn bị Hội nghị đối thoại lần 2 năm 2019

Friday, 08 November 2019
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (Trung tâm) phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp để chuẩn bị Hội nghị đối thoại lần 2 năm 2019.

Nhằm ghi nhận những ý kiến kiến nghị, phản ánh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư. Trung tâm đề nghị các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có những đề xuất, kiến nghị vui lòng gửi về Trung tâm tổng hợp trước ngày 20/11/2019.

Vui lòng liên hệ: Phòng Thông tin và Hỗ trợ doanh nghiệp, điện thoại 0297 6567 557; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
phòng TTHTDN