Mời tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế"

Thursday, 14 November 2019
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang trân trọng giới thiệu và kính mời Doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

 

Ban Kinh tế Trung Ương phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổi quốc Việt Nam; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ phát động Cuộc vận động: “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
 

Chi tiết các nội dung viết bài và Thể lệ (Vui lòng xem file đính kèm)


Thông tin chi tiết và thể lệ của Cuộc vận động được đăng tải trên website: http://doanhnhangopy.vn. Vui lòng bấm vào đây

 
Phòng TTHTDN