Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Thứ tư, 13 Tháng 5 2020
Kiên Giang hiện có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản, nhưng đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa, công suất chế biến còn thấp….

Bên cạnh đó, các quy định đối với sản phẩm làm ra của các doanh nghiệp còn phải chịu sự quản lý của nhiều sở, ngành với nhiều giấy phép; doanh nghiệp tiếp cận đăng ký hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý vẫn còn những khó khăn nhất định, cần sự tư vấn hỗ trợ từ một tổ chức của Nhà nước để doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí. 
 
 
Cụ thể đối với các loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp thực phẩm phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chứng nhận công bố chất lượng sản phẩm… Ngoài ra, doanh nghiệp rất cần hỗ trợ công bố nhãn mác hàng hóa, sở hữu trí tuệ để nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm.

Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang có kế hoạch hỗ trợ cho doanh nghiệp như xây dựng quảng bá thương hiệu; quảng bá sản phẩm tại các kỳ hội chợ, triển lãm, hội thảo mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp.

Có thể nói, đây là hỗ trợ doanh nghiệp có sản phẩm đủ điều kiện tham gia thị trường; Phối hợp với sở, ngành hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (kể cả trường hợp hết hạn, bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký sử dụng mã số mã vạch./.
Quảng Đà