Thông báo công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Thứ ba, 12 Tháng 5 2020
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2020 (file đính kèm)