Khảo sát tuyến du lịch hành lang ven biển phía Nam và tuyến du lịch đường biển Phú Quốc – Nam Du – Cà Mau

Wednesday, 13 May 2020
Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình liên kết hợp tác khảo sát và khai thác tuyến du lịch hành lang ven biển phía Nam của tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, trong đó có đánh giá khả năng khai thác tuyến du lịch đường biển Phú Quốc - Nam Du - Cà Mau.

Chương trình khảo sát có sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp logistics của tỉnh Kiên Giang và Cà Mau, diễn ra trong hai ngày 07 và 08 tháng 5 năm 2020.
 
 
 
Đoàn đã tiến hành khảo sát các khu, điểm du lịch nằm trong tuyến du lịch hành lang ven biển phía Nam (tuyến du lịch R10) của tỉnh Kiên Giang và Cà Mau; Khảo sát khả năng khai thác tuyến du lịch đường biển Phú Quốc - Nam Du - Cà Mau; Đồng thời trao đổi khả năng liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch của hai tỉnh về kết nối tour tuyến và quảng bá du lịch.

Qua chuyến khảo sát, ngoài kết nối tour, tuyến giữa doanh nghiệp du lịch hai tỉnh, các doanh nghiệp vận tải biển Kiên Giang sẽ nghiên cứu hướng đầu tư cảng biển và khai thác tuyến vận chuyển hành khách tại các cảng Rạch Gốc, Năm Căn và Sông Đốc của tỉnh Cà Mau trong thời gian tới. Việc đầu tư và khai thác các tuyến vận chuyển hành khách này nếu được thực hiện, kỳ vọng sẽ kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch trên tuyến hành lang ven biển phía Nam cả trên bộ và trên biển./.

 
Văn Hải