Dự Án Kêu Gọi Đầu Tư

    Dự Án Đầu Tư

    Dự án kêu gọi đầu tư Khu đô thị Phú Cường Địa điểm: Khu đô thị Phú Cường - phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang Mục tiêu: Mời gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các hạn mục trong khu đô thị Phú Cường (theo danh sách hạn mục tải về tại đây)

    Chính Sách Ưu Đãi Đầu Tư

    Hoạt Động Xúc Tiến Đầu Tư